Privacy- en cookie statement

 

Persoonsgegevens

We vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. Daarom lichten we graag toe hoe we deze verwerken.

Informatie die herleidbaar is tot een persoon zijn persoonsgegevens. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de ‘Algemene verordening gegevensbescherming’ (Avg). Hierdoor geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving.

Wie wij zijn

Wij zijn Decom en richten ons voornamelijk op arbeid en arbeidsbemiddeling. Dit privacy statement is van toepassing op Decom Holding B.V. en de labels Decom Nederland B.V. en Recruitment Factory B.V. Wij zijn verantwoordelijke als bedoeld in de wet- en regelgeving op het gebied van privacy voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. We zijn gevestigd aan de Patersstraat 13, 5801AT in Venray.

Wettelijke grondslag

Wij verwerken alleen gegevens wanneer wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben, zoals:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst
 • Toestemming
 • Wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang

Wanneer we gegevens verwerken

Sollicitaties
Wanneer je bij Decom aan een sollicitatieprocedure deelneemt, vragen we expliciet je toestemming om jouw gegevens te verwerken. We gebruiken je gegevens om de administratie van het sollicitatieproces bij te houden en we kunnen op basis van deze gegevens contact opnemen over sollicitatieprocedures en eventueel andere relevante vacatures. Op het moment dat je jouw gegevens invult op onze website, worden jouw persoonsgegevens vastgelegd voor de uitvoering van onze dienstverlening. De gegevens die we verwerken zijn afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens verstrekt zijn. Onder onze dienstverlening valt onder andere bemiddeling, uitzenden, detachering, salarisadministratie en personeelsmanagement.

Nieuwsbrief
Het is op verschillende plekken mogelijk om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief (op basis van zogenaamde opt-in). Hierbij hebben we de wettelijke grondslag ‘toestemming’ om je via email te informeren over nieuws en vacatures. We zetten ons in om het opslaan van je gegevens in dit geval te limiteren tot het noodzakelijke: naam en emailadres. Je kunt je te allen tijde eenvoudig uitschrijven door op de uitschrijf-link onderaan iedere nieuwsbrief te klikken.

Publieke bronnen
Indien je jouw gegevens op een publieke plaats hebt gepubliceerd waarbij we mogen veronderstellen dat je interesse hebt in werk, dan hebben we een gerechtvaardigd belang (wettelijke grondslag) om je persoonsgegevens te verzamelen om je te benaderen. Bij publieke plaatsen kun je denken aan het publiceren van je cv op een vacaturebank of je LinkedIn profiel.

Bewaartermijn

We bewaren jouw gegevens om te kunnen voldoen aan het doel waarvoor het verzameld is. De vereiste bewaartermijn bepalen we aan de hand van wet- en regelgeving en eventuele claimrisico’s waarbij het uitgangspunt is dat wij de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

Jouw rechten

Je kunt jouw gegevens op ieder moment, behoudens wettelijke beperkingen, geheel laten verwijderen, inzien, corrigeren of bezwaar maken tegen overdracht door een e-mail met een verzoek hiervoor te sturen aan info@decompeople.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. We zetten ons in om je verzoek zo snel mogelijk te verwerken en hierop te reageren, maar uiterlijk binnen 30 dagen.

Jouw gegevens worden gebruikt voor:

 • de uitvoering van onze dienstverlening, zoals arbeidsbemiddeling, detachering, uitzenden, werving & selectie, payrolling, in- en doorleen, persoonlijke ontwikkeling, inzetbaarheid, re-integratie, loopbaanbegeleiding, outplacement, advies, onderzoek, planning en personeels- en salarisadministratie;
 • de uitvoering van de overeenkomst met jou;
 • om je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te verstrekken betreffende onze dienstverlening en overige activiteiten;
 • om een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 • kwaliteits- en managementdoeleinden, zoals interne controles, audits, accountantscontrole en certificeringen;
 • om wet- en regelgeving te kunnen naleven of het voldoen aan een gerechtelijk bevel of vonnis.

Onder de gegevens die wij verwerken vallen, afhankelijk van het doel, onder andere:

 • naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, bankrekeningnummer, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld e-mailadres, Skype-naam en LinkedIn profiel), bedrijfsnaam, contactpersoon;
 • nationaliteit en geboorteplaats;
 • rijbewijs, taalvaardigheden en vakvaardigheden;
 • gegevens die betrekking hebben op gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;
 • gegevens die betrekking hebben op de functie waarvoor je een voorkeur hebt;
 • gegevens die betrekking hebben op de aard en inhoud en opdrachtgever van een lopende arbeidsbemiddeling en op de beëindiging ervan;
 • gegevens die betrekking hebben op de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen en op de beëindiging ervan;
 • andere gegevens die betrekking hebben op je werkervaring (hiermee wordt gedoeld op werkervaring die de je, al dan niet in dienstbetrekking, eerder hebt opgedaan);
 • andere gegevens die van belang zijn in het kader van de arbeidsbemiddeling (bijvoorbeeld of er een subsidieregeling geldt voor de arbeidsbemiddeling). Voorwaarde hierbij is dat die gegevens door jou zijn verstrekt of het bij je bekend is dat we je gegevens op deze manier gebruiken;
 • gespreks- en communicatie verslagen;
 • broninformatie van websitebezoeken, zodat we inzicht krijgen waar onze bezoekers en sollicitanten ons en onze vacatures vinden (hieronder verder toegelicht);
 • kopie van identificatiebewijs bij indiensttreding in verband met wettelijke verplichting.

Derden

Zonder jouw expliciete toestemming zal Decom jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor directe marketing doeleinden. Decom kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de diensten aan jou en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid. Tot slot kan Decom je gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, Decom daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval Decom dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Beveiliging

We zetten ons in om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Hiervoor hanteren we een informatiebeveiligingsbeleid. Dit beleid bestaat uit procedures, richtlijnen, maatregelen waar onze medewerkers zich aan dienen te houden alsmede technische beveiligingsmaatregelen. Hieronder valt onder andere beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall en wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt je zien aan ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Daarbij hebben we verwerkersovereenkomsten met gegevensverwerkers die namens Decom informatie verwerken. Je gegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Decom heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Zakelijke relaties

Naast de gegevens van kandidaten, verwerken we persoonsgegevens van zakelijke contacten voor het doen van aanbiedingen, verstrekken van informatie over onze dienstverlening, het onderhouden van de relatie en om een overeenkomst te sluiten of onderhouden. Hierbij kunnen verschillende wettelijke grondslagen van toepassing zijn: toestemming, gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting of het uitvoeren van een overeenkomst.

Website en cookies

Decom maakt gebruik van cookies en websitestatistieken. Bij je eerste bezoek aan onze website krijg je de keuze of je marketing en analytische cookies wilt toestaan, naast de essentiële cookies voor het functioneren van onze website. Cookies gebruiken we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken, waar onze bezoekers ons op internet vinden en om gerichter te adverteren. Daarnaast helpt deze informatie ons om de website te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op je computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend.

Net zoals veel andere websites verzamelt onze website automatisch bepaalde, niet-identificeerbare, informatie over gebruikers van de website. Decom gebruikt hiervoor onder andere Google Analytics (lees hier meer over het privacybeleid van Google Analytics). Wij zetten ons in om deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Onder andere de volgende informatie wordt verzameld: Het IP-adres van jouw Internet Service Provider en de informatie die daaruit afgeleid kan worden, de datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat jij gebruikt, de onderdelen van de website die jij bezoekt, de pagina’s van de website die je hebt bezocht, de informatie die je hebt bekeken en het materiaal dat je opstuurt of downloadt van de website. Deze technische gegevens worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.
Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken. Decom heeft geen invloed op de wijze waarop deze platforms met jouw persoonsgegevens omgaan en Decom draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

Wijzigingen

Decom behoudt zich het recht voor dit Privacy- en cookie statement eenzijdig aan te passen. De meest recente versie is altijd van toepassing. Wijzigingen zullen op deze pagina gepubliceerd worden.

Contactpersoon

Mocht je vragen hebben over ons privacy beleid, dan kun je deze richten aan ons contactpersoon Nadine van Lierop via n.vanlierop@decompeople.nl.

Juli 2018

Deze pagina printen.
De tekst downloaden als PDF.

Advitronics
allinq
Alliander
BAM
Belgacom
Centric
Enexis

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief:

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Vergroot kaart